درباره ما

خدمات شرکت بازرسی ومهندسی برنا پولاد فرآیند:

شرکت بازرسی ومهندسی برنا پولاد فرآیند با بهره گیری از دانش روز و تجارب اساتید دانشگاهی ، مهندسین ومتخصصین باسابقه داخلی وخارجی،  آشنا با استانداردهای معتبر، بمنظورارایه خدمات در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب و فاضلاب در سال 1390 تاسیس گردیده است . 

شرکت بازرسی ومهندسی برنا پولاد فرآیند انجام بازرسی های دوره ای، مقیم در طرح ها و پروژه های صنعتی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مینماید.

شرکت بازرسی ومهندسی برنا پولاد فرآیند درحوزه های زیر ارایه خدمات مینماید:

خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت در خارج از کشور
خدمات آموزشی ودوره های کاربردی
مشاوره مهندسی وطراحی
ساخت ، اجرا ونصب
صادرات و واردات کالا
فهرست
Call Now Button