خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت درخارج ازکشور

 • بازرسی جوش ، انجام تست های غیرمخرب
 • بازرسی حین ساخت و نصب تجهیزات درپروژه های صنعتی در داخل و خارج از کشور
 • انجام بازرسی شخص ثالث (Third Party Inspection-TPI) در داخل و خارج از کشور
 • ارایه خدمات بازرسی کالا و ساخت درداخل و خارج از کشور
 • ارایه خدمات بازرسی ونظارت مقیم کارگاهی و مدیریت پیمان MC
 • بازرسی بمنظورخرید کالا و فرآورده ها ، بازرسی کیفی و کمی حین بسته بندی و علامت گذاری براساس مشخصات فنی و استانداردهای معتبر، بازرسی حین بارگیری بمنظورحمل کالا
 • بازرسی سازه های فلزی ، جوش ، کنترل ابعادی ، اجرا و نصب
 • بازرسی ساخت ونصب تجهیزات ثابت
 • بازرسی ساخت ونصب تجهیزات دوار
 • بازرسی کنترل خوردگی و حفاظت کاتدیک
 • بازرسی حین بهره برداری
 • بازرسي جرثقيلهای سقفی و دروازه ای ، بالابرها و آسانسور
 • ارائه خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات در داخل و خارج از کشوربمنظورصادرات و واردات
 • ارائه خدمات بازرسی و نظارت ، اجرای تستهای رایج درصنایع

 

فهرست
Call Now Button